Regulamin

Udzielanie porad prawnych on-line odbywa się według następujących zasad:

1. Używając poniższego formularza możesz zadać pytanie, opisać swój problem prawny, przedstawić założenia pisma (pisma procesowego, umowy). Do wiadomości możesz dołączyć niezbędne pliki tekstowe lub graficzne. Wysłanie tych  informacji jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje. Przekazane informacje są objęte tajemnicą adwokacką. Zwróć uwagę na precyzyjne przedstawienie problemu i umieszczenie danych kontaktowych.

2. Po zapoznaniu się z Twoim problemem otrzymasz e-mail z propozycją ceny za wykonanie żądanej usługi i terminu jej wykonania.

3. Jeżeli zaakceptujesz proponowaną cenę i termin wykonania usługi, dokonaj wpłaty na konto, podane w e-mailu. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne ze zleceniem kancelarii wykonania usługi.

4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz e-mail zwrotny z odpowiedzią na przedstawione pytanie.

Ocena przedstawionego problemu prawnego jest dokonywana w zakresie wynikającym z opisanych okoliczności i załączonych dokumentów.

Porady on-line

Z myślą o osobach, które nie mają możliwości spotkania się ze mną oraz idąc z duchem czasów świadczę porady prawne on-line bez konieczności wizyty w kancelarii.


W celu uzyskania pomocy prawnej (np.: przy sporządaniu pism procesowych, umów, opinii prawnych) postępuj zgodnie z Regulaminem, korzystając z zamieszczonego na tej stronie formularza.Formularz

* Pola obowiązkowe
 

cforms contact form by delicious:days