Regulamin

Udzielanie porad prawnych on-line odbywa się według następujących zasad:

1. Używając poniższego formularza możesz zadać pytanie, opisać swój problem prawny, przedstawić założenia pisma (pisma procesowego, umowy). Do wiadomości możesz dołączyć niezbędne pliki tekstowe lub graficzne. Wysłanie tych  informacji jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje. Przekazane informacje są objęte tajemnicą adwokacką. Zwróć uwagę na precyzyjne przedstawienie problemu i umieszczenie danych kontaktowych.

2. Po zapoznaniu się z Twoim problemem otrzymasz e-mail z propozycją ceny za wykonanie żądanej usługi i terminu jej wykonania.

3. Jeżeli zaakceptujesz proponowaną cenę i termin wykonania usługi, dokonaj wpłaty na konto, podane w e-mailu. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne ze zleceniem kancelarii wykonania usługi.

4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz e-mail zwrotny z odpowiedzią na przedstawione pytanie.

Ocena przedstawionego problemu prawnego jest dokonywana w zakresie wynikającym z opisanych okoliczności i załączonych dokumentów.

O mnie

W 2005 r. ukończyłem stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


W latach 2007-2010 odbywałem aplikację adwokacką pod patronatem adw. Jerzego Piaseckiego w Kancelarii Adwokackiej J. Skiby i J. Piaseckiego w Opolu.


W 2010 r. zdałem egzamin adwokacki i uzyskałem wpis na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.


Jestem żonaty, mam dwoje dzieci Hanię i Filipa.